Home / Phong thủy / Phong thủy là gì – Cách ứng dụng phong thủy vào đời sống

Phong thủy là gì – Cách ứng dụng phong thủy vào đời sống

Phong thủy

Phong thủy về bản chất chính là môi trường, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nghiên cứu phong thủy chính là nghiên cứu mỗi liên hệ, tìm ra các phương pháp lợi dụng hoàn cảnh để làm cho nó càng phù hợp với nhu cầu của con người, làm cho nơi ở, nơi làm việc của con người trở nên hài hòa. Nội dung cơ bản của phong thủy học chính là môi trường tự nhiên và khí hậu, từ đó mà tiếp tục phát triển biến hóa muôn màu muôn vẻ, nhưng bản chất của nó vẫn là tương đối giảm dị, đơn giản.

Phong thủy học chính là nghiên cứu về “phong” và “thủy” . Trên mảnh đất, con người sinh sống không thể thiếu đất cũng như không thể thiếu các yếu tố không khí cũng như nước. “Phong” chính là không khí, “thủy”  chính là nguồn nước (nước mưa). Đất đai nhờ gió và nước tưới mát, cộng thêm mặt trời và các loại chất dinh dưỡng thì ở đó tất yếu sự sống sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng và tốt tươi. Người phương Đông sinh sống dựa vào nông nghiệp là chính, đặc biệt coi trọng nghề nông mà nghề nông thì phụ thuộc  và thời tiết (mưa, nắng). Đất đai tại nơi đâu tốt tươi thì chắc chắn phong thủy nơi đó cũng tốt và người dân sinh sống ở nơi đây cũng đông đúc và phát triển.

phong-thuy-doi-song
Phong thủy đời sống
phong-thuy-nha-o
Phong thủy nhà ở

Phong thủy học ngoài chú trọng “Phong” và “Thủy” còn hết sức đề cao yếu tố cây cối (mộc). Cây cối chính là yếu tố để thay đổi Phong thủy, tạo ra môi trường sống hài hòa, bất luận là loại cây nào mọc xanh tốt hoặc hóa sát khí cũng gọi chung là cây phong thủy. Thực tế loại cây phong thủy mà người Phương Đông ưa dùng là cây Trúc, cây Quế…

Địa bàn cư trú muốn có được phong thủy tốt thì phải tạo ra thế dựa và núi, hướng ra sông ngòi. Riêng hình thế dựa và núi cát hay hung anht hưởng rất lớn đến vận thế của địa bàn cư trú. Nếu như tư thế dựa vào núi không tốt hoặc là nơi cư trú không có được thế tựa lưng vào núi. Thì cần phải tạo ra “Thế” bằng cách: Trồng rừng trúc đằng sau để tạo ra thế dựa vào núi. Người xưa quan niệm rừng trúc càng xanh tươi thì càng may mắn.

Đối với nhà riêng có thể sử dụng chậu cây  cảnh để cầu hoành tài.

Nuôi cá để cầu hoành tài:

La bàn hóa giải trở ngại hoành tài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>