Nguyễn Kim Tiền

kimtienbn1997@gmail.com

Cho thuê chung cư Cao Nguyên. 2 ngủ 2 Wc full đồ đẹp long lanh.

Cho thuê chung cư Cao Nguyên. 2 ngủ 2 Wc full đồ đẹp long lanh.

Cho thuê chung cư Cao Nguyên. 2 ngủ 2 Wc full đồ đẹp long lanh.

9 triệu/tháng
70 m²
Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
01/12/2022

Cho thuê chung cư Mường thanh, tầng cao. 2 ngủ 2 Wc full đồ.

Cho thuê chung cư Mường thanh, tầng cao. 2 ngủ 2 Wc full đồ.

Cho thuê chung cư Mường thanh, tầng cao. 2 ngủ 2 Wc full đồ.

9 triệu/tháng
70 m²
Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
01/12/2022

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ Lãm làng, Vân dương

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ Lãm làng, Vân dương

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ Lãm làng, Vân dương

5 triệu/tháng
20 m²
Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
01/12/2022

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại làn 2 Lãm làng, Vân dương

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại làn 2 Lãm làng, Vân dương

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại làn 2 Lãm làng, Vân dương

6 triệu/tháng
20 m²
Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
01/12/2022

Cho thuê mặt bằng kinh doanh gần chợ Lãm làng, Vân dương

Cho thuê mặt bằng kinh doanh gần chợ Lãm làng, Vân dương

Cho thuê mặt bằng kinh doanh gần chợ Lãm làng, Vân dương

5 triệu/tháng
20 m²
Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
01/12/2022