Cái văn Thành

thanh.cv8690@gmail.com

Đất mỹ hiệp đẹp, gần thị trấn, dân cư đông đúc

Đất mỹ hiệp đẹp, gần thị trấn, dân cư đông đúc

Đất mỹ hiệp đẹp, gần thị trấn, dân cư đông đúc

295 triệu
350 m²
Huyện Phù Mỹ, Bình Định
20/01/2023